• 01-398165, 09-253968942
  • အမှတ် 429/437၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့်သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-202120, 01-299797, 09-73200200
  • အမွတ္ 177၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း (လယ္)၊ ဗုိလ္တေထာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-250677,01-8245438
  • No. 238/240 , Bogyoke Aung San Road, Botahtaung Township,, Yangon, Myanmar
  • +951294 616
  • အမှတ် 140/144၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 48-လမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-392 028 to 01-392 030 (ခြဲ-132), 09-861 0505
  • အမှတ် 42၊ ကမ်းနားလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။