• 01-216013, 01-222484
  • အမွတ္ 36၊ ေရႊတိဂံုဘုရားလမ္း(ေအာက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။, အမွတ္ 380၊ ေရႊဘံုသာလမ္း(ထက္)၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 09-5168300, 09-5047633
  • အမွတ္ 346၊ ေရႊဘံံုသာလမ္း(ထက္)၊ ပအမှတ် 346၊ ရွှေဘံုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။န္းဘဲတန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 01-246177, 01-371611, 01-371612
  • အမှတ် 191/193၊ လမ်း 30 (အထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-246991
  • အမှတ် 206၊ 210၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (လယ်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-252513, 01-386990
  • အမှတ် 368၊ ရွှေဘုံသာလမ်း(ထက်)၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။