• 01-538650, 09-73154033
  • သွ်င္ပါဂူေဆး႐ံု၊ တာေမြၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
  • 09-420100178, 09-420010788, 09-420010789
  • No.16, Kyaikkasan Rd., Ponnar Gone Ward,(က်ိဳကၠဆံလမ္း၊ ပုဏၰားကုန္းရပ္ကြက္၊)