• 01-592231, 09-421020401
  • ကျန်စစ်သားလမ်းနှင့် ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းထောင့်၊ 87 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 09-73063016
  • အခန္း 003၊ တိုက္ 22၊ 11 လမ္း၊ B ဘေလာက္၊ 94 ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။