• 09-515 4664, 01-654 585, 01-233 4585
 • အမှတ် 61၊ သံသုမာလမ်းမကြီး(မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့် သံသုမာလမ်းထောင့်)၊ 7ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-571687, 09-5054471
 • အမှတ် 64/ခ၊ ပါရမီလမ်း၊ 4 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-566462, 09-5177439
 • အမှတ် 88/ခ၊ တကောင်း 5 လမ်း၊ 5 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-561984, 09-5032699
 • အမှတ် 451/B၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-579023, 01-563027
 • အမှတ် 686၊ မေတ္တာလမ်း၊ 12 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-566206, 01-572486
 • အမှတ် 351၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-579976
 • အမှတ် 932၊ သစ္စာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-565631
 • အမှတ် 313၊ သစ္စာလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-563498, 01-570342
 • အမှတ် 1212၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-572745
 • အမှတ် 55၊ သဒ္ဒါလမ်း၊ 4 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-570077
 • အမှတ် 865/A၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-569083
 • အမွတ္ 358၊ သုမဂၤလာလမ္း၊ 9 ရပ္ကြက္၊ ေအမှတ် 358၊ သုမင်္ဂလာလမ်း၊ 9 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။တာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
 • 01-8500446
 • အမှတ် 1032/A၊ သမာဓိလမ်း၊ 4 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။