• 09-515 4664, 01-654 585, 01-233 4585
  • အမှတ် 61၊ သံသုမာလမ်းမကြီး(မင်းရဲကျော်စွာလမ်းနှင့် သံသုမာလမ်းထောင့်)၊ 7ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
  • 01-579023, 01-563027
  • အမှတ် 686၊ မေတ္တာလမ်း၊ 12 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။