• 09-5161700, 09-799681191
 • အမှတ် 119၊ မြေညီထပ်၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • "Home lane Block, No.23 Shin Saw Pu Rd, Sanchaung Tsp, Yangon", Yangon, Myanmar
 • 01-523892, 09-254135116
 • အမှတ် 45/A၊ မြေညီထပ်၊ ပုသိမ်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-73159158, 09-5106261
 • အမှတ် 29/B၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-504614
 • အမှတ် 11၊ ပဏ္ဍိတလမ်း၊ ရှင်စောပုရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-523007, 09-5141783
 • အမှတ် 19/A၊ သီရိလမ်း၊ မြေညီထပ်၊ တောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • +951-504927, +951-503825, +951-537918
 • အမှတ် 308၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-539493
 • အမှတ် 62၊ ဝေဋုဝန်မိန်းလမ်း၊ (တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-500087
 • အမှတ် 26/B၊ မြေညီ/ကြံခင်းလမ်း၊ လင်းလွန်း (မြောက်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 09-420093808
 • အမှတ် 30၊ ကြံခင်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, အမှတ် 21၊ ရှမ်းကုန်းလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-527177, 09-73077157, 09-5168570, 09-5168570
 • အမှတ် 4/A၊ ပဒေသာလမ်း၊ မြေနီကုန်း(တောင်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။
 • 01-535928
 • အမှတ် 178၊ ဗဟိုလမ်း၊ မြောင်းမြလမ်းနှင့် ဖျာပုံလမ်းကြား၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။