Medicine Palace Pharmacy

  • 205663, 095102980
  • Mingalartaungnyunt, B-158/159, Shwe Pyae Sone Zay