နှင်းဆီကုန်း ဆေးရုံ

1 Mins read

  • +951558 459
  • အမှတ် 20/က၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း (နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာရှေ့)၊ ဗဟန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။