နွယ် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-220367
  • အမှတ် 48၊ တော်ဝင်လမ်း၊ ဘောဂရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။