မြို့ဦး အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-5069418
  • အမှတ် 25/591၊ စည်ပင်လမ်း၊ 25 ရပ်ကွက်၊ သစ်ဆိုင်ကွေ့၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။