ပြုံးပြုံးလေး (Mr.Smile) အထွေထွေနှင့်သွားခံတွင်းဆေးကုခန်း

  • 01-392409
  • အမှတ် 66၊ မြေညီထပ်၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း(အောက်)၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။