ကြယ်ကိုးပွင့် ဆေးခန်း

1 Mins read

: Sunday off

  • 01-245014, 01-253528, 01-379483
  • အမှတ် 337၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။