ဝိတိုရိယ ဆေးရုံ

  • 01-966 6141, 01-966 6135, Hot Line: 09-783 666141,09-783 666142, 09-783 666143, 09-783 666144
  • အမှတ် 68၊ တော်ဝင်လမ်း၊ 9 မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။