ဝင်းမေတ္တာ ဆေးခန်

1 Mins read

  • 09-5160171
  • အမှတ် 38/က၊ ကျိုက္ကဆံဘုရားလမ်း၊ (ဆ/က)ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။