မြမင်းသရဖူ ရောဂါရှာဖွေရေးဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-203462, 09-255831138
  • အမှတ် 129၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ 47 လမ်း နှင့် 48 လမ်းကြား၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။