မြတ်တော်ဝင် ဆေးခန်း

  • 01-523007, 09-5141783
  • အမှတ် 19/A၊ သီရိလမ်း၊ မြေညီထပ်၊ တောင်ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။