ျမတ္မာလာ ေဆးခန္း

  • 09-49243828
  • အမွတ္ 457၊ အိျႏၵာ 3 လမ္း၊ (ဇ)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။