ပြည်ကြီးချမ်းသာ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း

  • 09-450026676
  • ပြည်ကြီးချမ်းသာမဟာစေတီတော်/မြောက်ဘက်မုခ်အနီး၊ တောင်မြောက်လမ်းဆုံ၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။