ပြည်သာ ဆေးကုခန်း

1 Mins read

  • 01-611822
  • အမှတ် 467၊ မဟာမြိုင်လမ်း၊ 3 ထိပ်ကားမှတ်တိုင်အနီး၊ 9 ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။