ပြည့်စုံ အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-5172935, 09-73016475
  • အမွတ္ 58၊ 55-လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။