ေအးသီရိ – Aye ThiriAye ( ပုဂၢလိကေဆးရံု)

1 Mins read

  • 02-4032766, 02-4032764
  • ၂၆လမ္း၊ ၇၂လမ္း ႏွင့္ ၇၃လမ္း ၾကား၊ ပတ္ကုန္း၀န္းက်င္၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

Contact ေအးသီရိ – Aye ThiriAye ( ပုဂၢလိကေဆးရံု) now...