အေးရိပ်မွန် အထွေထွေရောဂါကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-684864, 09-5011356
  • အမှတ် H-6၊ လူနေဆိုင်ခန်း၊ အမှတ် 1၊ ဈေးလမ်း၊ ဇုံ-2၊ လှိုင်သာယာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။