အော်စကာ အထူးကုဆေးခန်း

  • 01-573655 (ခြဲ:265-256), 09- 73082652
  • အမှတ် 01၊ တိုက် 8၊ မလိခအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။