အောင်ဇော် ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-73068364
  • အမှတ် 76/ခ၊ တောင်ငူလမ်း၊ 16 ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။