အောင်သုခ ဆေးခန်းး

1 Mins read

  • 09-5138067, 01-8100127
  • အမှတ် 17/B၊ လှော်ကားလမ်း၊ 20 ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။