အောင်သရဖူ

1 Mins read

  • 01-667664, 09-5009230
  • အမှတ် 1007၊ အခန်း 3၊ MCWA၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ 2 ရပ်ကွက်၊ မိခင်နှင့်ကလေးတိုက်ခန်း၊ မြောက်ဥက္ကလာမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။