အောင်ရတနာ ဆေးခန်းကြီး ( 16 ကွေ့)

1 Mins read

  • 01-571 065, 01-573 623
  • အမှတ် 1၊ ရတနာလမ်း (ဝေဇယန္တာလမ်းထောင့်)၊ 16 ကွေ့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။