အောင်ချမ်းသာ ဆေးခန်း

  • 09 -421083147, 09-401505868
  • အမှတ် 185၊ မေဓာဝီလမ်း၊ (ဃ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။