ေရႊပုပၸား အထူးကုေဆးခန္း

1 Mins read

  • 01-556316, 01-556001, 01-556 002
  • W-1၊ ရန္ကင္းပန္းၿခံအိမ္ရာ၊ ရန္ကင္းေစ်းအနီး၊ ဆရာစံလမ္းမႀကီး၊ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။