ရေကြည်သာ ဆေးခန်း

  • 09-255939325, 09-255939316
  • အခန်း A၊ မြေညီထပ်၊ ကမ်းသာယာပလာဇာ၊ ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။