မေ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-572158
  • အမှတ် 88၊ လေးထောင့်ကန်လမ်း၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။