မေတ္တာရှင် အထူးကုဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-640 702, 09-502 1347, 09-319 28534
  • အမှတ် 4 ၊ တိုက် A ၊ လှိုင်မြစ်လမ်း(အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ရှေ့ )၊ အင်းစိန်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, Yangon, Myanmar