ဒေါက်တာစုလှိုင်ထွေး ဆေးခန်းး

1 Mins read

  • 09-73108223, 01-514705
  • အမှတ် 19၊ ဦးရွှေစိုးလမ်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။