ေတာင္၀င္ေဆးခန္း

1 Mins read

  • 01-225787, 01-225980
  • အမွတ္ 760၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ 15-လမ္းထိပ္၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕ နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။