စေတနာ ဆေးခန်း

  • 09-73003986
  • အမှတ် 62၊ ဦးဖိုးထူးလမ်း၊ အနောက်သာဓုရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။