စေတနာ ဆေးကုခန်း

1 Mins read

  • 01-293950
  • အမှတ် 14၊ ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။