ကောင်းမြတ်မွန်

  • 09-8628343
  • အခန်း 8၊ သိင်္ဂီလမ်းနှင့်မေဓာဝီလမ်းထောင့်၊ စစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုင်ခန်း၊ (စ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။, အမှတ် 255၊ ခေမာသီလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။