အရိုးရောဂါကုဆေးရုံကြီး

  • 01-527087, 01-527088
  • အမှတ် 132၊ ဟံသာဝတီလမ်း၊ သရက်တော (မြောက်)ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။