ေအးခ်မ္းသာ – Aye Chan Thar(ပုဂၢလိကေဆးရံု)

1 Mins read

  • 02-24464, 09-2003617, 02-31593
  • အမွတ္ ၁၄၁၊ ၈၀လမ္း၊ ၂၇လမ္း ႏွင့္ ၂၈လမ္း ၾကား၊ ေဟမာဇလ၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္

Contact ေအးခ်မ္းသာ – Aye Chan Thar(ပုဂၢလိကေဆးရံု) now...