အမေရိကန်ဗွီရှင်း (4) မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း (စမ်းချောင်း)

1 Mins read

  • 01-516700, 01-516711, 01-516722, 01-516733
  • အမှတ် 249၊ ဗားကရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။