အာရုံဦး ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-692138
  • အမှတ် 210၊ ဥဇ္ဇာနာလမ်း၊ ဥဇ္ဇာနာ 1 လမ်းထောင့်၊ (ဇ)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။