အာယုသုခ (Aryu Thukha)

  • 02-61532, 02-2844482, 02-2844483
  • အမွတ္ ၁၅၀၊ ၇၄လမ္း၊ ၃၀လမ္း ႏွင့္ ၃၁လမ္း ၾကား၊ ေမာရဂီ၀ါ၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္။, 150, 74 St., Between 30 St. and 31 St., Maw Ra Gi War, Chan Aye Thar Zan Tsp.

Contact အာယုသုခ (Aryu Thukha)