အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး(အစိုးရဆေးရုံ)

1 Mins read

  • 02-39070, 09-962569093
  • 02-21116
  • ၆၆လမ်း၊ ၁၂လမ်း နှင့် ၁၃လမ်း ကြား၊ ဒေါနဘွား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်