အလင်းသစ် ဆေးခန်း

  • 01-5396064, 09-8616243
  • အမှတ် 21/A၊ ကွမ်းရွဲတန်းလမ်း၊ ဈေးကြီး(အနောက်)၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။