အင္ၾကင္းျဖဴ (ပုဂၢလိကေဆးရံု)

1 Mins read

  • 02-4072289, 02-4030140
  • အမွတ္ (၂၂/ဇ)(၂၂/ဎ)၊ ၃၀လမ္း၊ ၆၃လမ္း ႏွင့္ ၆၄လမ္း ၾကား၊ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္