သုခမွန် (မျက်စိ) (polyclinic) ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 09-421153710, 09-73206497
  • အမှတ် 67၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်း၊ ကျောင်မြောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။