သီရိဇေယျာ ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-563498, 01-570342
  • အမှတ် 1212၊ သီရိဇေယျာလမ်း၊ 7 ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။