သီတာဦး ဆေးခန်း

1 Mins read

သီတာဦး ဆေးခန်း

1 Mins read

  • 01-539174
  • အခန်း 009၊ တိုက် 8၊ အောင်ချမ်းသာ 3 လမ်း၊ အနောက်အောင်မြေသာစည်အိမ်ယာ၊ 1 ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ။