သရဖူ အထူးကုဆေးခန်း

  • 02 91 265
  • အမှတ် 67၊ 122 လမ်း ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့